Výkony nehrazené pojišťovnou

Placené výkony v roce 2022
 
Výkon

Cena

,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost

200

,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace urgentně  do  24 h                         

400

,- Kč
 
Přihlášky
potvrzení účasti na letním táboře

100

,- Kč
přihláška do MŠ

100

,- Kč
přihláška na střední a vysokou školu  l kus

100

,- Kč
každý další kus

50

,- Kč
přihláška do autoškoly

400

,- Kč
vyšetření na zbrojní průkaz

400

,- Kč
vyšetření na svářečský kurz

100

,- Kč
Průkazy
potvrzení sportovního průkazu

100

,- Kč
vystavení zdravotního průkazu

200

,- Kč
potvrzení o zdravotním stavu na žádost pacienta

100

,- Kč
 
Očkování
na žádost pacienta (nepovinné) l injekce  + cena oč. látky

221

,- Kč
 
Náušnice
propíchnutí ušních lalůčků a nasazení náušnic

150

,- Kč
nastřelení náušnic  1 ucho

75

,- Kč
náušnice dle vlastního výběru

cca 200 – 400

,- Kč
 
Potvrzení
potvrzení o zdravotním stavu na žádost pacienta

100

,- Kč
 
Administrativa
zhotovení fotokopie – formát Ač (1 strana textu)

6

,- Kč
zaslání dokumentace poštou

50

,- Kč
zaslání 1 naskenované stránky elektronicky

10

,- Kč
 
Vyplnění pojistky (úraz, hospitalizace)                                                             

200

,- Kč
Vyplnění formuláře pro komerční pojištění

500

,- Kč
Vyplnění cizojazyčného dotazníku pro výjezd do zahraničí

250

,- Kč
Ostatní administrativní úkony lékaře za každou započatou půlhodinu

300

,- Kč
Administrativní výkon, vystavení duplikátu, potvrzení na vlastní žádost

100

,- Kč

Laboratorní vyšetření: platba v laboratoři

vyšetření faktoru V (Leiden) a faktoru II (protrombin) pro samoplátce  1200.- Kč

vyšetření protilátek proti Covid 19 na vlastní žádost dle laboratoře          400-500 Kč

Rozsah zdravotní péče plně nebo částečně hrazené je konkretizován zákonem ČNR č.550/91 Sb. o všeobecném  zdravotním pojištění v úplném znění č. 295/93 Sb. A v nařízení vlády ČR č. 149/94 Sb., kterým se vydává zdravotní řád

Ceny jsou stanoveny dle zákona č. 526/90 Sb. o cenách prováděcí vyhlášky MF ČR č. 580/90 Sb. A navazujícího výnosu MF ČR.