Výkony nehrazené pojišťovnou

Placené výkony
Výkon Cena
Výpis ze zdravotní dokumentace 150.- Kč
Vyšetření pro žádost o řidičské oprávnění 300,- Kč
Vyšetření pro zbrojní průkaz 300,- Kč
Vyšetření a potvrzení pro svářečský kurz 200.- Kč
Vstupní a výstupní prohlídka v (v zájmu zaměstnavatele) 200.- Kč
Vyšetření pro sportovní činnost 100.- Kč
Potvrzení pro dětskou rekreaci a tábor 80.- Kč
Potvrzení před nástupem do jeslí, mateřské školy 80.- Kč
Nástavbové studium, studium na střední nebo vysoké škole 100.- Kč první přihláška
50.- Kč každá další př.
Vyplnění cizojazyčného dotazníku pro výjezd do zahraničí 200.- Kč
Vyšetření pro zdravotní (potravinářský) průkaz 200.- Kč
Potvrzení o zdravotním stavu na žádost pacienta 100.- Kč
Očkování na žádost pacienta (nepovinné), vyšetření dítěte,aplikace očkovací látky, administrativní úkon 100.- Kč
Perforace ušního lalůčku se zavedením náušnice klasickou cestou 100.- Kč jeden boltec
200.- Kč dva boltce
Nastřelení náušnic 50.- Kč jeden lalůček
100.- Kč dva lalůčky
+ nastřelovací  náušnice z chirurgické oceli dle vlastního výběru 180.- až  370.- Kč / pár
Vyplnění úrazu, pojistky, hospitalizace 100.- Kč
Administrativní výkon, vystavení duplikátu, potvrzení na vlastní žádost 100.- Kč
Vyšetření stolice na okultní krvácení (3 vzorky) 50.- Kč
Sběrný sáček k odběru moči 6.- Kč
Zhotovení fotokopie – formát A4 (1 strana textu) 2.- Kč

 

Rozsah zdravotní péče plně nebo částečně hrazené je konkretizován zákonem ČNR č.550/91 Sb. O všeobecném zdravotním pojištění v úplném znění č. 295/93 Sb. A v nařízení vlády ČR č.149/94 Sb., kterým se vydává zdravotní řád

 

Ceny jsou stanoveny dle zákona č. 526/9O Sb. O cenách prováděcí vyhlášky MF ČR č.580/90 Sb. A navazujícího výnosu MF ČR