Vyšetření CRP

Nabízíme vyšetření CRP pomocí přístroje QuikRead

CRP je nejcitlivější dostupný marker bakteriálního zánětu

Hodnota CRP : * slouží k rozlišení bakteriální a virové infekce * umožní racionálně zvážit nutnost nasazení antibiotické terapie * je využitelná pro zhodnocení těžkého postižení tkání * slouží k monitorování úspěšnosti antibiotické léčby Výsledek vyšetření je hotový během 4 minut přímo v ordinaci