Důležitá telefonní čísla

Lékařská pohotovostní služba (LSP) nemocnice Šternberk: 585 087 376, 585 087 377

(po běžné pracovní době)

Záchranná služba: 155

(v případě vážného ohrožení života)

Toxikologické informační středisko Praha: 224 919 293, 224 915 402

(nepřetržitý provoz)