Neštovice

Plané neštovice ( varicella )
Plané neštovice jsou vysoce nakažlivé onemocnění.Onemocní jím téměř každý člověk, většinou již
v dětském věku. Přes 90% dospělých má proti tomuto viru protilátky. Imunita po prodělané nemoci je
celoživotní, opakovaná onemocnění jsou vzácná.
Epidemiologie:
Zdrojem původce nákazy je jedině člověk. Inkubace je 2 – 3 týdny. Virus je  vylučován už ke konci
Inkubační doby a dále do zaschnutí morf (vytvoření stroupků).
Přenos infekce se děje kapénkovou, kontaktní nebo aerogenní infekcí. Onemocnění se vyskytuje celo-
ročně s maximem v zimních měsících.
Klinický obraz:
Po inkubační době se objevuje při většinou jen lehce zvýšených teplotách svědivý exantém, který má 

celkem 5 stádií: začne jako drobná červená svrnka (makula), ta se mění v pupen (papula), na něm se vytvoří puchýř naplněný čirou tekutinou (vezikula), pak se obsah puchýřku hnisavě zkalí (pustula), puchýřek praskne nebo se změní ve stroupek (krustičku). Vyrážka se objevuje ve vlnách několik dnů po

sobě, takže jsou vedle sebe různá stádia eflorescencí. Většinou do 7 dnů jsou všude vytvořeny krusty,
Které se v následujících 2 týdnech postupně odlučují.
Průběh u dětí je většinou benigní, nejčastější komplikací bývá sekundární bakteriální superinfekce morf
( impetiginizace), vzácně pneumonie a postinfekční encefalitida s příznaky cerebelitidy.
Závažnější průběh bývá u pacxientů s poruchou obranyschopnosti.
Nakažlivost:
Pacienti jsou nakažliví 2 dny před a 6 dní po začátku onemocnění, do zaschnutí všech eflorescencí.
Onemocnění podléhá infekčnímu hlášení. Je nutná izolace po dobu prvního týdne nemoci.
Léčba:
Během nemoci je doporučen klidový režim, ošetření kožních změn pudrem ( lépe v zásypu než tekutým), 

při svědění podávání antihistaminika. První týden nemoci dítě nekoupeme. Ev. teplotu snižujeme pomocí

Paralenu.

Komplikace jsou léčeny acyklovirem. 

Očkování:

Je možné aktivní očkování oslabenou živou očkovací látkou