MUDr.Bohumila Kropáčová

dětská lékařka, vedoucí lékař ordinace
Profesní životopis:
Vystudovala Lékařskou fakultu University Palackého v Olomouci.
Od promoce se věnuje dětskému lékařství
Odborné vzdělání:
Atestace I.stupně z pediatrie (dětské lékařství)
Atestace II. stupně z pediatrie
Osvědčení k výkonu funkce vedoucího lékaře v oboru pediatrie udělené Českou lékařskou komorou
Specializovaná způsobilost v oboru Dětské lékařství
Specializovaná způsobilost v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Diplom celoživotního vzdělávání – obnova každých 5 let
Členství v odborných společnostech:
Pediatrická společnosti JEP
Nefrologická společnosti JEP
Česká lékařská komora
Odborná praxe:
Městská nemocnice Ostrava 1 Fifejdy, dětské oddělení,
sekundární dětský lékař v r.1979 až 1989
Nemocnice Šternberk, dětské oddělení
zástupce primáře oddělení v r. 1989 az 1991
primář oddělení v r. 1991 až 2008
na část úvazku praktický lékař pro děti a dorost od r. 1990
odborné ambulance: nefrologická ambulance a ambulance pro infekční choroby
Soukromá ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
od ledna 2009 na celý úvazek