Febrilní křeče

Febrilní křeče – křeče z horečky

 

Při vysokých teplotách kolem 39 st. C a víc mohou  u malých dětí  od 6 měsíců do 5 let vzniknout

křečovité záškuby  svalů a porucha  vědomí, tzv. febrilní křeče ( febrilie = horečka). Vznik je nejčastěji vázán na prudký vzestup teploty na začátku onemocnění. U malých dětí je nervový systém  méně stabilní. Mozek drážděný horečkou vysílá informace nervům a svalům, svaly se nepřirozeně napínají a stahují. Dítě ztuhne, prohne se do oblouku, dochází  ke svalovým záškubům končetin nebo celého těla, dítě se třese a škube sebou. Je v bezvědomí, oči má obrácené v sloup, často je i porucha dýchání. Záchvat trvá obvykle méně než 1 minutu, často jen několik vteřin.  Teplota může vyvolat také tzv. febrilní kolaps, což je hypotonie (dítě je bezvládné jako hadrová panenka) s bezvědomím.

Nejčastěji  se febrilní křeče vyskytují u dětí mezi 14 – 18 měsíci věku.

První pomoc:

  1. Dítě položte na postel  nebo na podlahu, zabraňte při záškubech pádu nebo  poranění  o hrany nábytku apod.
  2. Hlavu dítěte natočte na stranu, aby mohly vytékat sliny, popř. zvratky.
  3. Nevkládejte dítěti nic  do úst.
  4. Zajistěte volné dýchání.
  5. Přivolejte lékaře (tísňová linka 112 nebo RZP 155)
  6. Začněte snižovat dítěti teplotu přikládáním  vlažných obkladů a podáním antipyretika do konečníku.
  7. Zapamatujte si čas začátku křečové aktivity.
  8. Febrilní křeče nikdy nepodceňujte. Je nutné vyloučit neurologické onemocnění.

 

Vyšetření  lékařem je nutné vždy při prvním záchvatu, při opakování  pokud trvá záchvat déle než 15 minut, při problémech s  dýcháním, pokud jsou křeče jen na jedné polovině těla a pokud je při záchvatu ochrnutá jedna polovina těla.

 

Febrilní křeče se alespoň 1x vyskytnou u 3 – 4% dětí. Důležitá je dědičnost, febrilní křeče u 1. stupně příbuzenstva (rodiče, sourozenci) zvyšují riziko 2x až 3x. Pravděpodobnost opakování u dětí, které zažijí první záchvat do 1 roku je cca 50%, později 30%. Zřídka se febrilní křeče opakují jeden den.

 

Prognóza  jednoduchých febrilních křečí ve smyslu následného psychomotorického vývoje  a neurologických funkcí je výborná.